Medlemstype Pris
Personlig medlem 1 700,00 Til Innmelding
Pensjonist 850,00 Til Innmelding