Medlemstype Pris
Personlig medlem 1 800,00 Til Innmelding
Pensjonist 900,00 Til Innmelding